7 Μαρ 2018

Β τάξη - Συν+γράφουμε

Ο «Συν-γραφέας» αποτελεί το βασικό εργαλείο για ένα παιχνίδι «συνοχής της ομάδας» . Φαινομενικά, οι πρωταρχικοί στόχοι του «Συν-γραφέα» επικεντρώνονται στο συντονισμό, στο συγχρονισμό, στη συνεργασία και κατ΄επέκταση στη συνοχή της ομάδας.

Ουσιαστικός όμως στόχος του συγκεκριμένου εργαλείου, είναι και η εξάσκηση λεπτών κινητικών δεξιοτήτων.

Οι λεπτές κινητικές δεξιότητες είναι κινήσεις γνωστές σε όλους μας όπως η γραφή, ο σχεδιασμός σχημάτων, η χρήση ψαλιδιού, το δέσιμο και λύσιμο
κορδονιών, το κούμπωμα και ξεκούμπωμα κουμπιών, το ντύσιμο ή ξεντύσιμο ρούχων και πολλές πολλές άλλες.Συνήθως θεωρούμε ότι οι κινήσεις αυτές είναι αυτονόητο να τις εκτελέσει κάποιος.

Η επιτυχής ή όχι επίτευξη των κινήσεων αυτών όμως, προϋποθέτει συνεχή ενδυνάμωση των μικρών μυϊκών ομάδων ενός παιδιού ή ενήλικα και εξάσκηση με συγκεκριμένες δραστηριότητες που οδηγούν στην αυτοματοποίηση των εν λόγω κινήσεων.


Στόχος δεν είναι η αξιολόγηση των μαθητών. Είναι άλλωστε κάτι εντελώς νέο γι αυτούς. Στόχος είναι πέρα από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που προαναφέρθηκαν, η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι ομάδα-συνεργασία δε σημαίνει ... "είμαι ο αρχηγός, αλλιώς δε μετέχω" 
 δημοσίευση1 
 δημοσίευση2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου